icon-newsletter

راحاب و ریسمان قرمز رهائی – بخش هشتم

منتشر شده ۲۵/۰۷/۱۳۹۹

امروزه بسیاری مدعی هستند که من مسیحی هستم و به مسیح ایمان دارم اما متأسفانه زندگی غیر اخلاقی و فاسدی دارند. آنها به راحتی مستی می­کنند، تقلب می­کنند، دروغ می­گویند، و در نهایت این خودشان هستند که بر زندگی خود کنترل دارند و آن را هر طور که خود می‌خواهند اداره می­کنند. آنها تحت رهبری و خداوندی مسیح زندگی نمی­کنند. به عبارت دیگر، سُکانِ زندگی خود را به دست مسیح نداده ­اند.  

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی