فراخوان زنان به داشتن آزادی در مسیح، پُری در مسیح، و زندگی پُر ثمر در مسیح

در جامعۀ امروز ما زنان بسیاری وجود دارند که تمام کوشش آنها این است که فقط روز خود را بگذرانند. آنها سر پناه دارند، خوراک دارند. اما …

آیا در درون خود آرامش دارند؟

آیا در دل خود شادی و سرور دارند؟

آیا در باطن خویش قانع هستند؟

آیا هدفی را دنبال می­ کنند؟

این خصوصیاتی که خدا برای همۀ دختران خود در نظر گرفته، بطور خیر کننده ای از صحنۀ روزگار بسیاری از زنان محو شده اند. اکثر زنان کارهای روزمرۀ خود را انجام می ­دهند اما متأسفانه زندگی کامیاب و موفقی را تجربه نمی کنند.

اینجا در مؤسسۀ «دل هایمان احیا کُن (Revive Our Hearts)» هر بامداد ما با آرزویی بیدار می­شویم که در دلمان آتشی به پا کرده … و آن اینکه بتوانیم زنان را کمک کنیم تا در عیسای مسیحِ زنده زندگی موفق و پُر نشاطی را زیست کنند.

نه تنها باور داریم که هر زن مستحق است چنین زندگی پُر ثمری داشته باشد، بلکه ایمان داریم که یک زن پر ثمر و موفق + یک زن پر ثمر و موفق دیگر + یک زن پر ثمر و موفق دیگر = یک فرهنگ پر ثمر و موفق.

هرآنچه ما انجام می­دهیم با این هدف انجام می­دهیم تا زنان را کمک کنیم تا در عیسای مسیحِ زنده زندگی موفق و پُر نشاطی را داشته باشند … یعنی او را به راستی بشناسند، آنقدر به او اعتماد داشته باشند که بتوانند از او اطاعت کنند، و در نهایت، او را محبت کرده و از او لذت ببرند.

مؤسسۀ «دل هایمان احیا کُن (Revive Our Hearts)» حاصل خدمات الیزابت الیوت (Elizabeth Elliot) در برنامۀ رادیویی «طریق دستیابی به شادی» (Gateway to Joy) است. همزمان با بازنشست شدن الیزابت، دل هایمان احیا کُن کار خود را آغاز نمود.

نانسی دیماس ولگموت، به عنوان یک معلم فرهیختۀ کتاب­ مقدس و میزبان و مجری برنامۀ رادیویی «دل هایمان احیا کُن» مسئول تعالیم این مؤسسه می باشند. با فراخوان زنان به «بیداری روحانی» و «زن کتاب­ مقدسی» نانسی زندگی میلیونها زن در سراسر دنیا را تحت تأثیر قرار داده است. عشق او به مسیح و به کلامش، به هر شنونده ­ای سرایت کرده و در تمام تعالیم اینترنتی، کنفرانس­ها، کتاب­ها، و همچنین دو برنامۀ رادیویی او مشهود است.

نانسی دیماس ولگموت تعداد بیست و دو کتاب به رشتۀ تحریر در آورده است. چهار میلیون نسخه از نوشتجات او به فروش رسیده و قلب زنان بسیاری را در اقصا نقاط جهان لمس کرده است.