icon-newsletter

راحاب و ریسمان قرمز رهائی – بخش هفتم

منتشر شده ۲۳/۰۷/۱۳۹۹

خدا یک زن غریبۀ بت پرستِ فاحشه را از هلاکت ابدی نجات می دهد و به زندگی او ارزش، معنی، و هدف می بخشد. او نه تنها نجات پیدا می کند و به خانوادۀ الاهی می پیوندد، بلکه جزو یکی از خانواده های برجسته و بلندمرتبۀ ملتِ یهود می شود. و در نهایت، به عنوان جدّۀ مسیح در شجره‌نامۀ او قرار داده می شود و جزو خانواده ای است که مسیح از طریق آن پا به این دنیا میگذارد.

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی