icon-newsletter

استــر ۲

منتشر شده ۱۶/۰۲/۱۴۰۰

خدا با استر بود و او در تدارک الاهی خویش، شرایط جانسوز و دلخراش او و قومش را در جهت خیریت آنها و در نهایت، برای به تحقق بخشیدنِ نقشۀ نجاتِ بشریت بکار بُرد. و این آن چیزی است که خدا در انجام آن مهارتی خاص دارد.

بارگیری صدا با وضوح پایین نیمه اول نیمه دوم