icon-newsletter

استــر ۱

منتشر شده ۱۳/۰۲/۱۴۰۰

در این دنیای آشفته وقتی درشرایطی هستید که دست خدا را نمی بینید، به یاد داشته باشید که او همیشه زنده، فعال، و در پشت صحنه در حال عمل کردن است. او آنجاست و به صورت بی وقفه در جهت خیریت قوم خود و جلال نام خود عمل میکند.

بارگیری صدا با وضوح پایین نیمه اول نیمه دوم