icon-newsletter

استــر ۳

منتشر شده ۲۰/۰۲/۱۴۰۰

در برنامه امروز درباره دختر نوجوانی خواهیم شنید که با وجود اینکه او وارد دنیایی خطرناک شد، حضور خدا با او بود و دستِ تدارک بینندۀ خدا، او را در سخت ترین شرایطِ زندگی هدایت کرد تا نقشه نجات‌بخش او به انجام برسد این دختر استر نام داشت.

بارگیری صدا با وضوح پایین نیمه اول نیمه دوم