icon-newsletter

چرا در طلبِ خداوند؟

منتشر شده ۱۴/۰۸/۱۳۹۹

در پروسه یا فرآیندِ طلبیدن خداوند، ما چشمان خود را بلند می­کنیم و تمرکزِ خود را بر آنچه که واقعاً ماندنی ا­ست قرار می­دهیم. در این فرآیند، ما می­فهمیم که باید او را با تمام دل بطلبیم چون خارج از او هیچ امیدی برای ما وجود ندارد. بله، خارج از او برای من امیدی نیست … برای شما امیدی نیست … برای تو امیدی نیست … برای ازدواج­های ما امیدی نیست … برای خانواده‌های ما امیدی نیست … برای کلیساهای ما امیدی نیست … برای اجتماعی که در آن زندگی می­کنیم امیدی نیست … برای دنیایی که در آن زندگی می­کنیم خارج از مسیح امیدی نیست.