icon-newsletter

چه کسی به بیداری نیازمند است؟

منتشر شده ۱۲/۰۸/۱۳۹۹

اگر ما می‌خواهیم خداوند و حضور او را بطلبیم، باید با تمام دل این کار را انجام دهیم. بله، باید با تمام دل او را بطلبیم و این کار وقت می‌برد. قلب­های ما باید برای آنچه که خدا می‌خواهد به ما بگوید، آماده بشوند. برای درک آنچه او در کلام خود می­خواهد بر ما مکشوف کند، ما نیاز به وقت داریم. از طرف دیگر، واکنش نشان دادن به او و ریشه گرفتنِ آنچه او بر ما آشکار کرده است به وقت نیاز دارد. طلبیدن خدا پروسه یا فرآیندی نیست که بتوان آن­ را با شتاب و عجله انجام داد.

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی