icon-newsletter

درّه ها، واقعیت زندگی

منتشر شده ۱۸/۱۲/۱۳۹۹

کلام خدا نه فقط به ما یاد می دهد که در اوج قله های پیروزی چطور عمل کنیم، بلکه مهمتر از آن به ما تعلیم میدهد که در قعر چاه ها، چاله ها، دره ها و بلاخره، بیابان های خشک زندگی هم چه واکنشی نشان بدهیم.