icon-newsletter

زیبایی تسلیم

منتشر شده ۰۶/۱۱/۱۳۹۹

یکی از مشکلات بزرگ کلیساها، اجتماعات مسیحی و حتی خانواده­ها این است که ما ایمانداران از روح­القدس پُر نیستیم. و این باعث ویرانی و خرابی عظیمی می­شود. چرا؟ چون وقتی من و شما از روح­القدس پر نیستیم، هر یک از ما موجبات تفرقه، جدایی، جنگ ، دعوا، مخالفت­ها، ریاکاری، روابط کم عمق، و در نهایت سطحی بودن همه چیز را فراهم می کنیم.

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی