icon-newsletter

صداقت – بخش دوم

منتشر شده ۰۳/۰۹/۱۳۹۹

کلام خدا، مسیح را خدای دانای مطلق معرفی می­کند که همه چیز را می­ بیند و از همه چیز آگاهی دارد. این خصوصیتِ مسیح چه تاثیری بر زندگی شما دارد؟ آیا این شما را وا نمیدارد که با خدا صادق باشید؟ و چیزی را از او پنهان نکنید؟

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی