icon-newsletter

راحاب و ریسمان قرمز رهائی – بخش اول

منتشر شده ۰۹/۰۷/۱۳۹۹

خدا خواست که بذر ایمان و هدیۀ نجات و فیض و رحمت خودش را در قلب زنی بدکاره که همه زندگی اش شکست، شرم و تقصیر بود بکارد … زنی که از اسم و منصب خوبی برخوردار نبود و در ترازوی اخلاقی و اجتماعی هیچ وزنی نداشت، ولی خدا این چنین زنی را انتخاب کرد تا از هلاکت رهایی دهد.