icon-newsletter

استــر ۱۸

منتشر شده ۱۷/۰۴/۱۴۰۰

عزیزان، حضور خدا را در این داستان فراموش نکنیم. و این را بدانیم که حتی اگر یک بار هم ذکری از اسم خدا در این داستان نشده است، اما او هنرپیشۀ اصلی این داستان است. اوست که آخرِ داستان را تعیین می کند. و بالاخره روزی فرا خواهد رسید که شریران به صورتی غافلگیر کننده داوری خواهند شد. و ایمانداران به مسیح، که ترس خدا را در دل دارند، اگرچه در حال حاضر متحمل درد و رنج هستند، اما در آخر شادی و سُرور و آن پیروزی را که خدا برای آنها مهیا کرده، خواهند چشید و آن را جشن خواهند گرفت. پس، به یاد داشته باشیم که خدا در داستانِ زندگی ما هم حضور دارد، و این خداست که آخر خوشِ داستان را تعیین می کند.

بارگیری صدا با وضوح پایین نیمه اول نیمه دوم