icon-newsletter

آیا این استخوانها زنده خواهند شد؟

منتشر شده ۱۹/۰۸/۱۳۹۹

اوقاتی هست که خدا ما را مثل حزقیال به وسط درّۀ پُر از استخوان­های خشک و بی جان می­برد و به ما می­گوید که: نمی­خواهم که تو این وضعیت را از دور ببینی و فقط در باره­اش بشنوی. می­خواهم در وسط این استخوان‌ها، غم انگیز بودنِ این موضوع را تجربه کنی. و درست در آن جاست که می­خواهد به ما نشان دهد که با این استخوان­ها چه می­خواهد بکند. او می­خواهد با قدرت شگفت انگیزی که مسیح را از مُردگان برخیزانید، این استخوان­های مُردۀ خشک و بی­جان را زندگی و نشاط ببخشد.

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی