icon-newsletter

چشم دوختن بر او

منتشر شده ۱۳/۱۱/۱۳۹۹

وقتی که صبح برمی­خیزید، بر چه کسی چشم می­دوزید؟ شما به دنبال چه کسی هستید تا جاهای خالی زندگی شما را پُر کند؟ … تا تشنگی شما را رفع کند؟ … تا به شما رضایت واقعی ببخشد؟ آیا او مسیح است؟ روزمان را چگونه شروع می­کنیم؟ آیا بلافاصله به سوی شلوغی و مشغولیت­های روزانۀ خود می­دویم، بدون اینکه چشم خود را به مسیح دوخته باشیم؟

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی