icon-newsletter

دلِ آرام در دنیای پُر تلاطُم – بخش چهارم

منتشر شده ۰۷/۰۸/۱۳۹۹

بعضی از مردم به خاطرِ رفتارهای بدشان شناخته شده هستند. اما، ما به وضوح می ­بینیم که آنها، به جایِ آنکه تاوانِ آنچه می­کنند را پس دهند، برعکس، هر روز محبوب­تر و موفق­ تر می­شوند. ولی کلام خدا ما را تشویق می­کند به جای غبطه خوردن به زندگی آنها و دلسرد شدن، ما به تصویر بزرگتری نگاه کنیم. امروز در ادامۀ بررسی مزمور ۳۷ به این موضوع خواهیم پرداخت.