icon-newsletter

استــر ۶

منتشر شده ۳۰/۰۲/۱۴۰۰

وقتی خدا وارد معادلاتِ ما میشود، جواب مسئله، با جوابی که ما انتظار آن را داشتیم، متفاوت از آب در می­آید. چون علیرغم همۀ شرایطِ دردناک، غیر ممکن، غم انگیز و غیر قابل گریز، خدای ما هنوز خداست. او بر زمین و آسمان حکمروایی می­کند. و اگرچه فرعون ها و هیرودیس ها و نرون ها و در نهایت هامان ها، به صورتِ ابزاری در دست شیطان به ضدِ مسیح و قوم او بایستند و بر علیه آنها حکم صادر کنند، اما این خداست که همیشه حرفِ آخر را می­زند.

بارگیری صدا با وضوح پایین نیمه اول نیمه دوم

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی