icon-newsletter

گرفتار در مخمصه

منتشر شده ۱۶/۰۱/۱۴۰۰

ابیجایل، که او را میتوان تعریف زن صالحۀ امثال فصل سی و یکم دانست، در رویارویی با شوهر نادان خود به ما می آموزد که رفتار بد شوهرمان نباید عذر موجهی بدست ما دهد تا ما هم تبدیل به زنی تند مزاج و بد اخلاق شویم.

بارگیری صدا با وضوح پایین نیمه اول نیمه دوم