icon-newsletter

چگونه عاشق مسیح شویم (۵)

منتشر شده ۱۹/۰۴/۱۴۰۳

آسایش و خوراک حقیقی جان ما نه در انسانهای اطراف ما، نه در همسرمان، نه در شبانمان، نه در شبکه‌های اجتماعی، و نه در برنامه های مسیحی یافت می‌شود. هیچیک از آنها نمی­تواند احتیاجی را که تنها مسیح می‌تواند رفع کند، برای شما رفع کنند. عیسی شبانی است که قادر است جان خستهٔ ما را برگردانده و احیا کند. پادزهر هر نوع خستگی روحانی تمرکز بر مسیح و صرف وقت با اوست.