icon-newsletter

هر جا نهر جاری شود (۱)

منتشر شده ۲۸/۰۱/۱۴۰۳

در تصویری که در حزقیال ۴۷ به ما ارائه داده شده است، شاهد یک پروسه هستیم که در حال پیشرفت است؛ پروسه‌ای که تصویر اشاعهٔ انجیل مسیح در سراسر دنیا را ترسیم می‌کند. در این تصویر، ما کار روح القدس را می‌بینیم که در همهٔ دنیا در حال حرکت و عمل است. این بخش تصویری از عمل روح‌القدس در زندگی‌شخصی خود ما و یا عمل او در کلیسا را نیز منعکس می‌کند.