icon-newsletter

دژ بلـند مـا (۵)

منتشر شده ۲۹/۱۲/۱۴۰۲

ای پدر، ما را کمک کن که در تاریکی ها با ایمان رفتار کنیم و نه بر حسب آنچه که چشمانمان در آن لحظه می‌بینند … و مطمئن باشیم که تو در این تاریکی در پشت صحنه در حال عمل هستی و ما روزی در نور صبح شاهد کار پر جلال تو خواهیم بود و تو را برای آنچه که انجام داده­ای متبارک خواهیم خواند.

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی