icon-newsletter

دژ بلـند مـا (۴)

منتشر شده ۲۲/۱۲/۱۴۰۲

اگر خدا و فیضی را که می‌خواهد آن را مثل رودی آرام به زندگی‌ ما جاری کند بپذیریم، این نهرِ آرام قادر است در مقابل همهٔ امواج پر تلاطمی که در این دنیا می‌خواهند ما را نابود کنند، از ما محافظت کند. اما، اگر نهر آرام حضور و فیض او را رد کنیم، زندگی ما به جایی کشانده خواهد شد که خودمان را تحت محاصره و شکستِ دشمنان جانمان خواهیم دید.