icon-newsletter

خـداونـد

منتشر شده ۰۹/۰۸/۱۴۰۲

اینکه «عیسی خداوند و مالک همه چیز است» نشان می‌دهد که او در زندگی ما باید والاترین مقام را داشته باشد. و ما نیز تنها باید به او وفادار، مطیع، و سر سپرده باشیم.

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی